Skip to main content

POLITIKA PRIVATNOSTI

Mi poštujemo vašu privatnost i brižno čuvamo Vaše lične podatke. U ovoj Politici zaštite ličnih podataka (u nastavku Politika) obaveštavamo Vas o ličnim podacima koje od Vas prikupljamo, za koje svrhe i po kom pravnom osnovu, sigurnosne mere kojima ih štitimo, lica s kojima ih delimo, rok u kojem ih čuvamo, kao i Vaša prava u vezi sa zaštitom ličnih podataka.

Ova Politika se primenjuje za:
1) sve kupce naših proizvoda preko naše internet sajta reborn.rs
2) sve posetioce našeg internet sajta.

U slučaju da u vezi s korišćenjem ove Politike ili u vezi sa ostvarivanjem vaših prava, koja proizilaze iz ove Politike, imate bilo kakvo pitanje, obratite nam se na e-mail adresu: office@reborn.rs, sa oznakom “ Zaštita ličnih podataka”.

OSNOVNI POJMOVI

Svaki pojedinačni dole određeni pojam ima u okviru ove Politike svrhu, kao što je određena u ovom poglavlju:

Lični podaci znače bilo koju informaciju, na osnovu koje se može odrediti pojedinac (ovde spadaju npr. ime, prezime, e-mail, IP adresa, telefonski broj, sl.);
Kupac – označava lice koje preko naše internet prodavnice vrše kupovinu naših proizvoda;
Posetilac – označava posetioce našeg internet sajta koji ne vrše kupovinu naših proizvoda;
Obrada predstavlja radnje prikupljanja, beleženja, razvrstavanja, grupisanja, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje,
brisanje ili uništavanje ličnih podataka;
Usluga – online prodaja kozmetičkih proizvoda.

VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO

Platforma prikuplja različite podatke u zavisnosti od toga, da li ste korsnik ili posetilac platforme.

KUPAC:
Ime i prezime
E mail adresa
IP adresa
Broj telefona
Ulica i broj prebivališta

POSETILAC : IP adresa

NAČIN SKUPLJANJA INFORMACIJA

Platforma može prikupljati Vaše podatke iz sledećih izvora:

 1. Direktno od kupaca, prilikom formiranja narudžbine.
  Prilikom formiranja Vaše narudžbine, Vi nam ostavljate Vaše lične podatke i to: ime, prezime, adresa i broj prebivališta ili druge adrese gde porudžbina treba da se isporuči, broj telefona i e-mail adresu.
 2. Podaci koji se prikupljaju od posetilaca Portala
  Naš internet sajt može primiti ili dobiti informacije (na primer, adresu e-pošte ili IP adresu), na primer kada se posetilac samo pregleda sadržaj na našoj internet prezentaciji.

SVRHA OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Mi koristimo Vaše podatke da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu.Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

Vaše podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećih pravnih osnova:
– obrada Vaših ličnih podataka potrebna je za ispunjenje ugovora, kome ste pristupili tj. pružanje naših usluga;
– obradu vaših ličnih podataka se vrši na osnovu Vaše saglasnosti za određenu svrhu obrade, pri čemu imate u svakom trenutku pravo da datu saglasnost povučete;

Dostavljanje ličnih podataka, koji su nam potrebni za ispunjenje ugovora je dobrovoljno.
Upozoravamo vas da u slučaju, da nam ne dostavite sve lične podatke, koji su nam potrebni za pružanje usluge takvu uslugu nećemo moći da obezbedimo.

KORISNICI PODATAKA

Pristup i obradu Vaših podataka vršiće isključivo lica zaposlena u Reborn Cosmetics DOO. Mi Vaše lične podatke ne prosleđujemo trećim licima, ne prodajemo, i ne iznajmljujemo ih trećim licima.

VREME ČUVANJA VAŠIH PODATAKA

Zadržavamo vaše informacije samo onoliko koliko nam je potrebno da vam pružimo uslugu i ispunjavamo svrhe opisane u ovoj politici, dakle dokle god ne primite poručenu robu. Kada se više ne ispunjavaju uslovi za zadržavanje ovih podataka, iste brišemo i uklanjamo iz naših baza podataka najkasnije u roku od 30 dana.

VAŠA PRAVA

U pogledu obrade ličnih podataka imate sledeća prava, koja su opisana ispod:

 1. Potvrda da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti;
 2. Pristup Vašim podacima o ličnosti;
 3. Ispravku Vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
 4. Brisanje Vaših podataka o ličnosti
 5. Prekid obrade Vaših podataka o ličnosti;
 6. Odbijanje da se Vaši lični podaci o ličnosti obrađuju (povlačenje pristanka).
 7. Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge.

Ova prava možete ostvariti slanjem emaila na adresu office@reborn.rs

NEWSLETTER I MARKETING AKTIVNOSTI

Dodatni podaci o ličnosti prikupljaju se isključivo na osnovu saglasnosti lica, na primer u slučaju prijave za newsletter, direktan marketing, ankete, putem kontakt obrasca, putem telefona ili putem e-maila, konkursa ili izvršenja ugovora, u skladu sa utvrđenom svrhom, odnosno radi odgovora na upit, slanja newsletter-a i drugog marketing materijala, izvršenja ugovora ili druge obaveze, odnosno uz saglasnost lica, a kako je bliže opisano u nastavku ovog dokumenta.

Ako ste dali pristanak za prijem newsletter-a preko e-mail, sms, vibera, i/ili za prijem drugog marketing materijala koji sadrži obaveštanje o aktuelnim ponudama i promocijama, koristimo e-mail adresu odnosno broj telefona i eventualno ime za slanje informacija o proizvodima, promocijama, nagradnim igrama/konkursima, novostima i ponudama. Ako prilikom prijave na newsletter odaberete opciju da želite da primate poruke koje su više prilagođene vašim interesovanjima, te nam u tu svrhu date podatak o polu i uzrastu, Reborn Cosmetics DOO će navedene podatke obrađivati kako bi se filtrirao sadržaj koji je prilagođen vašim interesovanjima, to jest kako bismo vam ponudili proizvode za koje je utvrđeno da ih preferiraju korisnici istog pola i istog uzrasta, a sve u cilju olakšavanja pretraživanja naše ponude.

Ove podatke čuvamo i obrađujemo u svrhu slanja newslettera i/ili drugog marketing materijala, koji uključuje akcije (ponude, promocije, nagradne igre, itd). Uz vašu saglasnost, beležimo Vaše ponašanje kao korisnika naše internet stranice, mobilnih aplikacija i newslettera. Ocena ponašanja korisnika podrazumeva pre svega podatke o odeljcima na kojima se zadržavate i na linkove koje  koristite npr. kroz dodavanje određenog proizvoda u korpu ili analizom dosadašnje istorije izvršene online kupovine.

Na taj način kreiramo personalizovane korisničke profile sa vašim ličnim podacima i/ili sa podatkom o vašoj e-mail adresi kako bismo omogućili kreiranje naše reklamne ponude u obliku newslettera, on-site reklame i štampanog materijala, prilagođene vašem ličnom interesovanju i time poboljšamo našu ponudu. Posledica korišćenja profilisanja može biti, na primer, davanje popusta određenoj osobi, slanje koda za popust, podsećanje na nedovršene kupovine, slanje predloga proizvoda koji može odgovarati interesima ili željama određenog lica ili ponuda boljih uslova u odnosu na standardnu ponudu kod Online kupovine. Uprkos profilisanju, lice na koje se profilisanje odnosi slobodno odlučuje o tome hoće li da iskoristi popust ili ponudu koji je dobilo na ovaj način, ili će iskoristiti bolje uslove i obaviti online kupovinu.

Pravni osnov za obradu podataka prilikom slanja newslettera i/ili drugog marketing materijala je vaša saglasnost u skladu sa članom 12, stav 1 tačka 1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti. Vašu saglasnost za prijem newslettera/marketing materijala ili kreiranje personalizovanih korisničkih profila možete da opozovete u svakom trenutku. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. To možete učiniti tako što ćete se npr. na našoj internet stranici odjaviti sa liste za prijem newslettera a imate mogućnost da odjavu izvršite putem naše korisničke podrške. Link za odjavu newslettera možete naći na kraju svakog newslettera, a odjavu za Viber ili SMS možete izvršiti direktno putem Viber aplikacije ili SMS poruke, ukoliko ste saglasnost dali za ovakav vid obaveštenja. Ukoliko opozovete pristanak, obrisaćemo vaše podatke. Obaveštavamo Vas da u slučaju slanja newslettera/viber/sms možemo da angažujemo eksterne partnere u cilju izvršenja ovih usluga tako da može da dođe do prenosa Vaših podataka tim licima (podaci o e-mail adresi i broju telefona).

NADLEŽNI ORGAN

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11000 Beograd, Republika Srbija ili e mailom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.